บริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง NORDIC PLASTIC (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง NORDIC PLASTIC (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 23:13, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง NORDIC PLASTIC (THAILAND) CO.,LTD.  บริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด NORDIC PLASTIC (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 30 เดือนพฤศจิกายน 2006 โดยจดทะเบียนลงทุน 34 ล้านบาท บริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด NORDIC PLASTIC (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/55 อีสต์เทิร์นซีบอร์ด ถนนสาย 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3865-6051-5
โทรสาร 0-3865-6050, 0-3895-5500บริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ