บริษัท ซูกิโนะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SUGINO PRESS (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท ซูกิโนะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SUGINO PRESS (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 30/03/2015, 23:26, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซูกิโนะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SUGINO PRESS (THAILAND) CO.,LTD.  บริษัท ซูกิโนะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด SUGINO PRESS (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับถุงลมนิรภัย(Ring S/A Bag Holder,Breacket Steering Rock,Protecter)สำหรับคอมเพรสเซอร บริษัท ซูกิโนะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 21 เดือนพฤษภาคม 2003 โดยจดทะเบียนลงทุน 100 ล้านบาท บริษัท ซูกิโนะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ซูกิโนะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด SUGINO PRESS (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 64/158 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-4429-31
โทรสาร 0-3895-4432
เว็บไซต์ http://www.sugino-press.co.jp
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

SUGINO PRESS (THAILAND)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ