บริษัท เกธรีบเบ-เชฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GETRIEBE-SCHAEFER (THAILAND) LTD.

บริษัท เกธรีบเบ-เชฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GETRIEBE-SCHAEFER (THAILAND) LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 11:31, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เกธรีบเบ-เชฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GETRIEBE-SCHAEFER (THAILAND) LTD.

บริษัท เกธรีบเบ-เชฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด GETRIEBE-SCHAEFER (THAILAND) LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ บริษัท เกธรีบเบ-เชฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 10 เดือนกรกฎาคม 2544 โดยจดทะเบียนลงทุน 10 ล้านบาท บริษัท เกธรีบเบ-เชฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เกธรีบเบ-เชฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด GETRIEBE-SCHAEFER (THAILAND) LTD.
ที่อยู่ 64/70 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5473-6
โทรสาร 0-3895-5477
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

GETRIEBE-SCHAEFER (THAILAND) LTD

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ