บริษัท ทินฟิซ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Tinfish (Thailand) Company Limited.

บริษัท ทินฟิซ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Tinfish (Thailand) Company Limited.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 11:56, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ทินฟิซ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Tinfish (Thailand) Company Limited.  บริษัท ทินฟิซ เป็นบริษัทเอกชน เดิมก่อตั้งในปี ค.ศ 2000 ที่ Bayswater ของเมืองวิคทอเรีย ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตงานออกแบบทางวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานเหล็ก สำหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ หลังจากนั้นในปี 2005 ได้มีการก่อตั้ง ทินฟิซ ประเทศไทย ในนามบริษัทส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม อิสเทิรน ซีบอร์ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย ภายในปี 2008 เรามีพนักงานทั้งสิ้นรวม 50 คน ในเดือน กรกฎาคม ปี คศ. 2009 ทินฟิซ ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 การดำเนินการผลิตทั้งหมด ถูกย้ายมายังโรงงานในประเทศไทย ในปี คศ.2009 ในปี คศ.2010 บริษัท ทินฟิซ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งอย่างเต็มตัว ของ ANCA Pty Group ผู้ผลิตเครื่องเจีย CNC ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ANCA Motion เครื่องควบคุม CNC /ขับเคลื่อน และ เครื่องตัด แรงดันน้ำ Waterjet Cutter ปัจจุบัน ปี 2013 บริษัท ทินฟิซ มีพนักงานในโรงงานกว่า 140 คน และมีออฟฟิศรูปแบบออสเตรเลี่ยน พนักงานมีทักษะด้าน งานออกแบบด้วย CAD และ โปรแกรม CNC ในการตัดด้วยเลเซอร์ และ เครื่องตัดเหล็กด้วยแรงดันน้ำแรงสูง การขึ้นรูปเหล็กต่างๆ การเชื่อม การพ่นสี และ การประกอบ ทินฟิซ ประเทศไทย มุ่งเน้น เป็นโรงงานผลิตขนาดกลาง จนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมาก จากการออกแบบต้นแบบ จนกระทั่งทำการผลิต ทินฟิซมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าทีมีคุณภาพ และลดระยะเวลาที่กำหนดในการส่งมอบ รวมทั้งราคา โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่มีการจัดการอย่างทันสมัย ในการผลิต ผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะ ด้วยสองโรงงานการผลิต ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย เรามี เครื่องตัดเลเซอร์กำลัง 2.5 กิโลวัตต์ เครื่องตัดด้วยแรงดันน้ำ Waterjet Cutter เครื่องพับ เครื่องเชื่อมหลากหลายและ ห้องพ่นสี พนักงานของเรา สื่อสารทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และ หากท่าน มีข้อสงสัย หรือคำถามที่ท้าทายทักษะความสามารถ ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งบริษัท ทินฟิซ (ประเทศไทย) จำกัด 2

สถานที่ติดต่อบริษัท ทินฟิซ (ประเทศไทย) จำกัด Tinfish (Thailand) Company Limited.
ที่อยู่ 109/9,109/20 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038 – 959-223-5
แฟ็กซ์ 038 – 959-226
เว็ปไซต์ http://www.tinfish.co.th/th/
emai
ฝ่ายขาย : Natthapon@tinfish.co.th
ฝ่ายบุคคล : admin@tinfish.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ