บริษัท ไทย บุนกะ ฮาเนส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Bunka Harness Co., Ltd.

บริษัท ไทย บุนกะ ฮาเนส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Bunka Harness Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 12:09, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย บุนกะ ฮาเนส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Thai Bunka Harness Co., Ltd.

บริษัท ไทย บุนกะ ฮาเนส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศญี่ปุ่น-จีน ได้ลงนามในสัญญากับ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อเช่าโรงงานสำเร็จรูปภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตลวดขึงลากที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัทนิสัน และผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทย บุนกะ ฮาเนส จำกัด Thai Bunka Harness Co., Ltd.
ที่อยู่ 64/84 ม.4, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), ถนน331 กม. 91.5, ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง, 21140
โทร. 038-959429-30
โทรสาร 038-959428

 

Thai Bunka Harness

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ