บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KOBAYASHI HIGH PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KOBAYASHI HIGH PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 13:52, ชม: 0 ครั้ง

 บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KOBAYASHI HIGH PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด KOBAYASHI HIGH PRECISION (THAILAND) CO.LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตแปรรูปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อใช้ในอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ dasd บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 14 เดือนธันวาคม 2001 โดยจดทะเบียนลงทุน 37 ล้านบาท บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด KOBAYASHI HIGH PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 300/21 หมู่ 1 ตาสิทธิ์ ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5181, 0-3895-5508-9
โทรสาร 0-3895-5182
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

KOBAYASHI HIGH PRECISION

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ