บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 15:27, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.  บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการประกอบวิทยุและสเตอริโอ สำหรับรถยนต์ บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 1 เดือนกรกฎาคม 2001 โดยจดทะเบียนลงทุน 693 ล้านบาท บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.

 

ที่อยู่ 500/39 หมู่ 3 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-0400-10
โทรสาร 0-3895-0411
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30
เว็ปไซต์   www.clarion.comบริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ