บริษัท โยโรซึ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YOROZU ENGINEERING SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท โยโรซึ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YOROZU ENGINEERING SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 15:50, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โยโรซึ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YOROZU ENGINEERING SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.  บริษัท โยโรซึ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด YOROZU ENGINEERING SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตแม่พิมพ์ สำหรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ตลอดจนซ่อมบำรุงแม่พิมพ์และเครื่องจับยึด (JIG) บริษัท โยโรซึ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 22 เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยจดทะเบียนลงทุน 20 ล้านบาท บริษัท โยโรซึ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โยโรซึ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด YOROZU ENGINEERING SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 58 หมู่ 4 อีสต์เทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-4034-40

YOROZU ENGINEERING SYSTEMS

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ