บริษัท ดองกวาง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Dong Kwang (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ดองกวาง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Dong Kwang (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 16:58, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ดองกวาง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Dong Kwang (Thailand) Co., Ltd.  บริษัท ดองกวาง (ประเทศไทย) จำกัด Dong Kwang (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (Head Lining for GMTH C-100 Vehicle) บริษัท ดองกวาง (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 13 เดือนธันวาคม 2006 โดยจดทะเบียนลงทุน 11 ล้านบาท บริษัท ดองกวาง (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท ดองกวาง (ประเทศไทย) จำกัด Dong Kwang (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ 107/3 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ถนน331 กม. 91.5 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง 21140
โทร. 038-955117
โทรสาร 038-955115

Dong Kwang (Thailand)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ