บริษัท โอเอ็มไอ เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง OMI Asia Co., Ltd.

บริษัท โอเอ็มไอ เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง OMI Asia Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 20:01, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โอเอ็มไอ เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง OMI Asia Co., Ltd.  บริษัท โอเอ็มไอ เอเชีย จำกัด NORDIC PLASTIC (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและประกอบเครื่อง Refrigeration Air Dryers และ Chillers และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง บริษัท โอเอ็มไอ เอเชีย จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โอเอ็มไอ เอเชีย จำกัด OMI Asia Co., Ltd.
ที่อยู่ 64/78 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-9384-6
โทรสาร 0-3895-9386
อีเมล proairomi@gmail.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

OMI Asia

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ