บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Taiyo Gases Co., Ltd.

บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Taiyo Gases Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 22:41, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Taiyo Gases Co., Ltd.  บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด Taiyo Gases Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 17 มีนาคม 1992 โดยจดทะเบียนลงทุน 16 ล้านบาท บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด Taiyo Gases Co., Ltd.
300/79 หมู่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
TEL 03-895-0171/4
FAX 03-895-0170
website : www.taiyogases.th.comบริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ