บริษัท พรีซ์คาร์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง PRIXCAR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท พรีซ์คาร์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง PRIXCAR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 23:19, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พรีซ์คาร์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง PRIXCAR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.  บริษัท พรีซ์คาร์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด PRIXCAR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทจากประเทศออสเตรเลีย ให้บริการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ให้กับรถยนต์ใหม่ของบริษัทลูกค้า บริษัท พรีซ์คาร์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท พรีซ์คาร์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด PRIXCAR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 109/14 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3865-6187
แฟกซ์ : 0-3865-6188
เว็บไซต์ : http://www.prixcar.com.au
อีเมล์ : butsabak@prixcar.co.thบริษัท พรีซ์คาร์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ