บริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง (เอเซีย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Hydro Engineering (Asia) Co., Ltd.

บริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง (เอเซีย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Hydro Engineering (Asia) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 31/03/2015, 23:57, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง (เอเซีย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Hydro Engineering (Asia) Co., Ltd.  บริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง (เอเซีย) จำกัด Hydro Engineering (Asia) Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและให้บริการซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก (Froging Tools) บริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง (เอเซีย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 22 เดือนมิถุนายน 2004 ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง (เอเซีย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง (เอเซีย) จำกัด Hydro Engineering (Asia) Co., Ltd.
ที่อยู่ 64/82 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-5968-71
โทรสาร 0-3895-5972
เว็บไซต์ http://www.hydrowethai.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00บริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง (เอเซีย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ