บริษัท ด็องวอน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Dong Won (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ด็องวอน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Dong Won (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 01/04/2015, 0:05, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ด็องวอน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Dong Won (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ด็องวอน (ประเทศไทย) จำกัด Dong Won (Thailand) Co., Ltd.เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่และระบบเก็บเสียงสำหรับรถยนต์และพาหนะทุกชนิด บริษัท ด็องวอน (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 31 เดือนตุลาคม 2006 โดยจดทะเบียนลงทุน 50 ล้านบาท บริษัท ด็องวอน (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ด็องวอน (ประเทศไทย) จำกัด Dong Won (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ 107/7 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-9490-2
โทรสาร 0-3895-9489
เว็บไซต์ http://www.dwmic.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

Dong Won (Thailand)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ