บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง TEZ Industries Co., Ltd.

บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง TEZ Industries Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 01/04/2015, 0:17, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง TEZ Industries Co., Ltd.

บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด TEZ Industries Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค ฯ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1960 โดยจดทะเบียนลงทุน 10 ล้านบาท บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด TEZ Industries Co., Ltd.
ที่อยู่ 64/189 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์โทร : 038-955875-5
เบอร์แฟกซ์ : 038-955595-6
Email : narumon@tezcorporate.com
Website : www.tezcorporate.com

TEZ Industries

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ