บริษัท อิวอนิค ไทยแอโรซิล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง Evonik Thai Aerosil Co.,Ltd.

บริษัท อิวอนิค ไทยแอโรซิล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง Evonik Thai Aerosil Co.,Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ เอเซีย, 01/04/2015, 14:41, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อิวอนิค ไทยแอโรซิล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง Evonik Thai Aerosil Co.,Ltd.

บริษัท อิวอนิค ไทยแอโรซิล จำกัด Evonik Thai Aerosil Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรม-สินค้าประเภทซิลิคอนไดออกไซด์/อลูมิเนียมซิลิเกต บริษัท อิวอนิค ไทยแอโรซิล จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง 17 กันยายน 2542 โดยจดทะเบียนลงทุน 150 ล้านบาท บริษัท อิวอนิค ไทยแอโรซิล จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท อิวอนิค ไทยแอโรซิล จำกัด Evonik Thai Aerosil Co.,Ltd.
ที่อยู่ 9/9 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3868-9465-9
เว็บไซต์  www.evonik.comบริษัท อิวอนิค ไทยแอโรซิล จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ