บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง Purac (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง Purac (Thailand) Co.,Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ เอเซีย, 01/04/2015, 22:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง Purac (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ สำหรับลิตกรดแล็กติก และสารอนุพันธ์ของกรดแล็กติก (โซเดียมแล็กเตท และ โปแตสเซียมแล็กเตท) ด้วยกำลังการผลิตต่อปีกว่า 100,000 ตัน ของกรดแล็กติก และ 15,000 ตัน ของสารอนุพันธ์ฯ โรงงานพูแรคแห่งนี้ ถือเป็นโรงงานแห่งที่ 5 ของพูแรค โดยโรงงานอีก 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา, สเปน และบราซิล ซึ่งโรงงานพูแรค ประเทศไทย นับเป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเซีย และเป็นโรงงานผลิต กรดแล็กติกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อโรงงานของพูแรคเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เพื่อคิดค้น และพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของธุรกิจบริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด Purac (Thailand) Co.,Ltd.
ที่อยู่ 3 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3869-8800

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ