บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง MTP HPPO Manufacturing Co., Ltd.

บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง MTP HPPO Manufacturing Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ เอเซีย, 01/04/2015, 23:04, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง MTP HPPO Manufacturing Co., Ltd.

บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด MTP HPPO Manufacturing Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ และสารโพรพิลีนไกลคอล บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 20 พฤศจิกายน 2549 โดยจดทะเบียนลงทุน 3,150 ล้านบาท บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด MTP HPPO Manufacturing Co., Ltd.
ที่ตั้ง 10 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตา บลบ้านฉาง อา เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

MTP HPPO Manufacturing

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ