บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง SRF Technical Textiles Thailand Ltd

บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง SRF Technical Textiles Thailand Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 01/04/2015, 23:23, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง SRF Technical Textiles Thailand Ltd.  บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด SRF Technical Textiles Thailand Ltd เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด)  บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 30 ตุลาคม 2533 โดยจดทะเบียนลงทุน 100 ล้านบาท บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด SRF Technical Textiles Thailand Ltd
ที่อยู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3600-6, 0-3868-3102-3
โทรสาร 0-3868-3101
อีเมล ttbr.hrf@srf.com
เว็บไซต์ http://www.srf.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ