บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Star Petroleum Refining Co., Ltd

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Star Petroleum Refining Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 12:00, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Star Petroleum Refining Co., Ltd.  บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด Star Petroleum Refining Co., Ltd เป็นบริษัทประกอบกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โดยมีกำลังการกลั่นประมาณ 150,000 บาร์เรลต่อวัน บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 20 พฤศจิกายน 2535 โดยจดทะเบียนลงทุน 41,029 ล้านบาท บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด Star Petroleum Refining Co., Ltd
ที่อยู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนตากวน-หาดทรายทอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-9000
เว็ปไซต์ www.sprc.co.thบริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ