บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง THAI PLASTIC AND CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง THAI PLASTIC AND CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 12:19, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง THAI PLASTIC AND CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด THAI PLASTIC AND CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตผงพลาสติกไวนิลคลอไรด์ (PVC) ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM) และโซดาไฟความเข้มข้น50% เป็นผลพลอยได้
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง 26 เมษายน 1994 โดยจดทะเบียนลงทุน 875 ล้านบาทบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) THAI PLASTIC AND CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่อยู่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3900, 0-3868-3005-6, 0-3868-3381-2, 0-3868-3910-5, 0-3868-3917-9, 0-3868-7319, 0-3868-7323, 0-3868-3916, 0-3868-3379, 0-3868-7320-2, 0-3868-7345-7, 0-3868-7349, 0-3892-5200
โทรสาร 0-3868-3392, 0-3868-7348
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ