บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Indorama Polyester Industries Public Co.,Ltd.

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Indorama Polyester Industries Public Co.,Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 12:40, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Indorama Polyester Industries Public Co.,Ltd.  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (ตัวย่อใน Bloomberg คือ IVL. TB) ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีเครือข่ายและฐานการผลิตครอบคลุมภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยมีผลิตภัณฑ์รองรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้นำหลักในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ PTA เม็ดพลาสติก PET เส้นใยเส้ยด้ายโพลีเอสเตอร์และเอทิลีนออกไซด์/ เอทิลีนไกลคอล ซึ่งจัดจำหน่ายไปทั่วโลก ทางบริษัทฯมีพนักงานประมาณ 13,000 คนใน 46 สาขาทั่วโลกและมีรายได้รวมสำหรับปี 2556 อยู่ที่ 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) Indorama Polyester Industries Public Co.,Ltd.
ที่อยู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทร 038-683870-8
แฟ๊กซ์ 038-683883
เว็ปไซต์ www.indoramaventures.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ