บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง HMC Polymers Co., Ltd

บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง HMC Polymers Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 15:36, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง HMC Polymers Co., Ltd. บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด HMC Polymers Co., Ltd เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรลีน บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 8 ธันวาคม 2526 โดยจดทะเบียนลงทุน 3,790 ล้านบาท บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด HMC Polymers Co., Ltd
ที่อยู่ 6 หมู่ 8 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3861-9, 0-3868-3384-5, 0-3868-3180-1, 0-3868-3007-16
โทรสาร 0-3868-3003, 0-3868-3386
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ www.hmcpolymers.comบริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ