บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำกัด Siam Styrene Monomer Co., Ltd

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำกัด Siam Styrene Monomer Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 16:50, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำกัด Siam Styrene Monomer Co., Ltd

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด Siam Styrene Monomer Co., Ltd เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 7 กันยายน 2531 โดยจดทะเบียนลงทุน 4,755 ล้านบาท บบริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด Siam Styrene Monomer Co., Ltd
ที่อยู่ 4 ถ.ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เบอร์โทร 038-673000
แฟ๊กซ์ 038-683991

Siam Styrene Monomer

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ