บริษัท โนวาสตีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Nova Steel Industries Co.Ltd.

บริษัท โนวาสตีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Nova Steel Industries Co.Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 20:45, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โนวาสตีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Nova Steel Industries Co.Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2536 ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มีสถานที่ประกอบการ 2 แห่ง คือสำนักงานที่กรุงเทพฯ เลขที่ 152 ชั้น14 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 66 2637 8200 แฟกซ์ 66 2637 8205 และสถานที่ตั้งโรงงาน 2 แห่ง คือ  บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม ขนาด RB6-RB34 และเหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด DB10-DB40 ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 และ มอก. 24-2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพ การผลิตทุกขั้นตอน ทั้งคุณสมบัติทางกล ส่วนประกอบทางเคมี และคุณลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ได้มาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้าอักษรย่อ NSบริษัท โนวาสตีล จำกัด

นอกจากนี้บริษัทยังเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพนักงานบริษัทและชุมชนโดยจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงงานมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกเดือน ตรวจสอบความร้อนและเสียงภายในโรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะคุณภาพอากาศทั้งภายในโรงงานชุมชนใกล้เคียง การตรวจสอบดังกล่าวได้จัดทำเป็นประจำ และรายงานให้หน่วยงานรัฐรับทราบ ทั้งที่การนิคมอุตสาหกรรม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ บริษัทคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า และบริการที่ดีต่อลูกค้าเสมอมา

สถานที่ติดต่อบริษัท โนวาสตีล จำกัด Nova Steel Industries Co.Ltd.
ที่อยู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4593-7, 0-3868-4113-6
โทรสาร 0-3868-4117
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ www.novasteel.net

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ