บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Shinkong Industry Corporation Limited

บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Shinkong Industry Corporation Limited

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 21:19, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Shinkong Industry Corporation Limited  บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด Thai Shinkong Industry Corporation Limited เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติก บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 30 สิงหาคม 2537 โดยจดทะเบียนลงทุน 1,300 ล้านบาท บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด Thai Shinkong Industry Corporation Limited

 

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนไอ-8นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038-684881-2
แฟกซ์ : 038-868448-4บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่นจำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ