บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bayer Thai Co., Ltd.

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bayer Thai Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 22:28, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bayer Thai Co., Ltd.  ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุขภาพ เกษตรกรรมและวัสดุโพลีเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ในฐานะบริษัททางด้านนวัตกรรม เรายังให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์และการบริการของไบเออร์จึงออกแบบมาเพื่อเป็นประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป ในขณะเดียวกันไบเออร์ยังคงพัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ไบเออร์ยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบทางด้านสังคมและจริยธรรมในฐานะบริษัทธรรมาภิบาลบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 โดยมีศูนย์การผลิต 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์การผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยศูนย์การผลิตที่มาบตาพุดผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตระดับโลก เพื่อส่งออกให้กับตลาดในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ในส่วนของศูนย์การผลิตของไบเออร์ ครอปซายน์ ที่บางปู ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งซิสเต็ม อาเซียน ซึ่งเป็นศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนแบบครบวงจร ให้แก่ผู้ผลิตโฟมฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องทำความเย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไบเออร์ไทยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,148 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

สถานที่ติดต่อบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด Bayer Thai Co., Ltd.
4-4/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3868-3228
โทรสาร : 0-3868-3628
เว็ปไซต์ www.bayer.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ