บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Siam Tinplate Co.,ltd (STP)

บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Siam Tinplate Co.,ltd (STP)

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 22:42, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Siam Tinplate Co.,ltd (STP)
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งใน พ.ศ.2531 ทางเราผลิตเหล็ก เคลือบดีบุกและโครเมี่ยม บริษัทญี่ปุ่นที่ร่วมทุนกับเราเป็นหลักคือ บริษัท นิปปอน สตีล ซูมิตโตะโม เมทัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ทาง STP กำลังรับสมัครผู้ที่มีความสนใจจะทำงานและอยากเติบโตไปพร้อมกับเรา โดยเราจะมอบโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ธุรกิจที่มีความก้าวหน้าที่สุดในโลก

ประวัติความเป็นมา
2531 ก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ให้มีกำลังการผลิต 85,000 ตันต่อปี
2533 ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ให้ขยายกำลังการผลิตเป็น 120,000 ตันต่อปี
2534 เริ่มทำการผลิตของกระบวนการเคลือบแผ่นเหล็กโดยวิธีทางไฟฟ้า สายการผลิตที่ 1
2535 พิธีเปิดสายการผลิตของกระบวนการเคลือบแผ่นเหล็กโดยวิธีทางไฟฟ้า สายการผลิตที่ 1
2543 ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:1996
2544 ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2000
2545 ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมครบ 1 ล้านตัน
2548 ขยายกำลังการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมเป็น 156,000 ตันต่อปี
ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
2549 ได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ประเภทโรงงานดีเด่น กระทรวงพลังงาน
ได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก จากกระทรวงพลังงาน
2550 ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ให้ขยายกำลังการผลิตเป็น 300,000 ตันต่อปี โดยเพิ่มสายการผลิตที่ 2 เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม
2551 ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากการนิคมแห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทองแดง จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มอก 18001:1999และOHSAS 18001:2007
2552 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับเงิน จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด Siam Tinplate Co.,ltd (STP)
ที่อยู่ 9 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-3868-3231
โทรสาร 0-3868-3984, 0-3868-3987
เว็ปไซต์ www.siamtinplate.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ