บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TPC Paste Resin Co., Ltd

บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TPC Paste Resin Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 23:31, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TPC Paste Resin Co., Ltd

บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด TPC Paste Resin Co., Ltd เป็นบริษัทประกอบกิจการผงพลาสติกพีวีซี ชนิด PASTS PVC RESIN บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 10 สิงหาคม 2536 โดยจดทะเบียนลงทุน 1,330 ล้านบาท บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด TPC Paste Resin Co., Ltd
ที่อยู่ 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-5209-14, 0-3868-7104-6, 0-3868-7389-91, 0-3868-3737, 0-3868-3739, 0-3868-4762
โทรสาร 0-3868-3669
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

TPC Paste Resin

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ