บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  Air Liquide (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Air Liquide (Thailand) Co.,Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 13:13, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  Air Liquide (Thailand) Co.,Ltd.

แอร์ลิควิด เป็นผู้นำเรื่องก๊าซสำหรับ อุตสาหกรรม, สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เรามีอยู่ใน 80 ประเทศ มีพนักงานเกือบ 50,000 คน  ออกซิเจน,ไนโตรเจน,ไฮโดรเจนและก๊าซอื่น ๆ ถือได้ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์หลักของแอร์ ลิควิด มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1902 เพื่อการใช้ประโยชน์ในทุกส่วนของก๊าซเหล่านี้ แอร์ ลิควิด ได้ทำการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองให้ทันกับความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต นวัตกรรมของกลุ่มจะมีประโยชน์ต่อสังคม, สร้างการเติบโตและผลงานอย่างมั่นคง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี่สร้างกรอบป้องกันการแพร่ของมลพิษ, การลดใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง, การกุ้คืนและเอาทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ซ้ำหรือการพัฒนาพลังงานสำหรับอนาคต เช่น ไฮโดรเจน พลังงานชีวภาพ, พลังงานแสงอาทิตย์…อ๊อกซิเจนเพื่อการแพทย์, เพื่อดูแลสุขภาพภายในบ้าน, ฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล… แอร์ ลิควิด ผสมผสานตัวสินค้าและเทคโนโลยี่เพื่อเกิดมูลค่าต่อการนำไปใช้และต่อบริการไม่ใช่เพียงสำหรับลูกค้า แต่สำหรับสังคมด้วยบริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) Air Liquide (Thailand) Co.,Ltd.
ที่อยู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอยไอ 8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-7364, 0-3868-7449, 0-3868-7451, 0-3868-7365, 0-3868-4679-81
โทรสาร 0-3868-7450
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ www.th.airliquide.com

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ