โรงไฟฟ้า โกลว์ ซีเอฟบี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 Glow Energy CFB 3

โรงไฟฟ้า โกลว์ ซีเอฟบี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 Glow Energy CFB 3

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 16:02, ชม: 0 ครั้ง

โรงไฟฟ้า โกลว์ ซีเอฟบี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 Glow Energy CFB 3

โรงไฟฟ้า โกลว์ ซีเอฟบี 3 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วยหม้อไอน้ำ (Circulating Fluidized Bed Boiler) และเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโกลว์ เอสพีพี 3 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง กำลังการผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์, ไอน้ำ 79 ตัน/ชม., โดยดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ เดือนพฤศจิกายน 2553 โดยใช้เชื้อเพลิง ถ่านหินบิทูมินัสโรงไฟฟ้า โกลว์ ซีเอฟบี 3

สถานที่ติดต่อโรงไฟฟ้า โกลว์ ซีเอฟบี 3 Glow Energy CFB 3
ที่ตั้ง 5 ถ.ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038 698 400-10
โทรสาร: (038) 684 789
เว็ปไซต์ www.glow.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ