บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Dow Chemical ( Thailand ) Co., Ltd

บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Dow Chemical ( Thailand ) Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 16:10, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Dow Chemical ( Thailand ) Co., Ltd.  เป็นบริษัทประกอบกิจการผงพลาสติกพีวีซี ชนิด PASTS PVC RESIN บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 29 มกรคม 2519 โดยจดทะเบียนลงทุน 20 ล้านบาท บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัด Dow Chemical ( Thailand ) Co., Ltd
ที่อยู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย จี2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-7400, 0-3868-3824, 0-3868-5078-80, 0-3868-5598, 0-3868-5644
เว็บไซต์ www.dow.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ