บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Ineos ABS (Thailand) Co., Ltd

บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Ineos ABS (Thailand) Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 16:23, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Ineos ABS (Thailand) Co., Ltd

บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด TPC Paste Resin Co., Ltd เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติก ABS 60,000 T/Y SAN 60,000T/Y บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547 โดยจดทะเบียนลงทุน 470 ล้านบาท บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Ineos ABS (Thailand) Co., Ltd
ที่ตั้ง 4/2 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอแปด มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
เบอร์โทร 038-910700
แฟ๊กซ์ 038-910777

Ineos ABS (Thailand)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ