บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai GCI Resitop Co., Ltd

บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai GCI Resitop Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 20:15, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai GCI Resitop Co., Ltd

บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จำกัด Thai GCI Resitop Co., Ltd เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นผู้ผลิตพลาสติก ฟีนอลริก เรซิน บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 29 พฤศจิกายน 2533 โดยจดทะเบียนลงทุน 288 ล้านบาท บริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทย จี ซี ไอ เรซิท็อป จำกัด Thai GCI Resitop Co., Ltd
ที่อยู่ 12 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไอ-4 ถนนมาบตาพุด-ระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3223-5, 0-3868-7371-2, 0-3868-7477
โทรสาร 0-3868-3099
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ thaigci.wix.com

Thai GCI Resitop Co., Ltd

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ