บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Rayong Wire Industries Co., Ltd.

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Rayong Wire Industries Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 20:35, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Rayong Wire Industries Co., Ltd.  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและหน่ายผลิตภัณฑ์
(1) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (PC-Wire) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นสำเร็จรูป
(2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น คานสะพาน เสาเข็มขนาดใหญ่
(3)ลวดขอบล้อยาง (Tyre Bead Wire) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ปัจจุบันได้หยุดผลิตไปแล้ว
(4) ลวดเชื่อมไฟฟ้า (Welding Wire) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ
บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อ 18 มีนาคม 2537 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท จำนวนพื้นที่ 40 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนน.ไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต. มาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง โดย
– ปี 2538 บริษัทฯ ผลิต ลวดคอนกรีตเส้นเดี่ยวแรงดึงสูง (PCW) ลวดคอนกรีตตีเกลียวแรงดึงสูง (PCS)
– ปี 2540 บริษัทฯ ผลิต ลวดขอบล้อยาง (Tyre Bead Wire) และ ผลิต ลวดเคลือบสังกะสี (Galvanized)
– ปี 2543 บริษัทฯ ผลิต ลวดเชื่อม (CO2) และ ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)
– ปี 2552
1. บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนและแปรสภาพเป็น บริษัทฯ มหาชน จำกัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และใช้ชื่อว่า “บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ” RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED”
– ปี 2553 บริษัทฯ ได้นำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นำแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฎิบัติการในองค์กร สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลัก (Core Business Process) ต่าง ๆ ในบริษัทฯ ทั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันอย่าง Real Time มาใช้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
– ปี 2554 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อให้รองรับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์แก่ผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ (DSS = Decision Support System) แบบ Real Time
– ปี 2555 บริษัทฯ ได้พยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับกับตลาดที่มีความต้องการทางด้านลวดเหล็ก เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ดำเนินการสั่งซื้อ และติดตั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้าลวดปลอก (Cold Drawn Steel Wire) และลวดตะแกรงสาน (Wire Mesh) ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2555 และจะดำเนินการผลิต เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีกำลังผลิตสูงสุด 1,000 ตันต่อเดือนบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) Rayong Wire Industries Co., Ltd.
ที่อยู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4527, 0-3868-4526, 0-3868-4525, 0-3868-4524, 0-3868-4522, 0-3868-4489
โทรสาร 0-3868-4490
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ www.rwi.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ