บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Katoen Natie Services (Thailand) Ltd.

บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Katoen Natie Services (Thailand) Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 22:11, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Katoen Natie Services (Thailand) Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจ  Warehousing, Logistics, Storage, Silostroage, Handin บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 8 กันยายน 2541โดยจดทะเบียนลงทุน 150 ล้านบาท บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Katoen Natie Services (Thailand) Ltd.
ที่อยู่ 20 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3864-3200, 0-3838-9340, 0-3868-4980-1, 0-3868-4984, 0-3868-9020-1, 0-3869-3208
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00,เสาร์ เวลา 08:00-18:00บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ