บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุต) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TPT Utitities Co., Ltd

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุต) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TPT Utitities Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 23:56, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุต) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TPT Utitities Co., Ltd

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด TPT Utitities Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ให้บริการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จในปี 2552 นอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่ม ปตท. อีกด้วย บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัดอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุต) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด TPT Utitities Co., Ltd
ที่อยู่ 24 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง
Tel.0-3868-7300
Fax0-3868-7198

TPT Utitities

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ