บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Oleochemicals Co., Ltd.

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Oleochemicals Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 06/04/2015, 12:37, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Oleochemicals Co., Ltd.

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด Thai Oleochemicals Co.,Ltd.เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมิคอล โดยมีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วยเมทิลแอลกอฮอลส์ แฟทดีแอมีนและเอสเทอร์ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 28 กรกฎาคม 2548 โดยจดทะเบียนลงทุน 2,400 ล้านบาท บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด Thai Oleochemicals Co., Ltd.
ที่อยู่ 8 ซอย จี 12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์, ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, 21150
เบอร์โทร 038 687 872

Thai Oleochemicals

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ