บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai PET Resin Company Limited (TPRC)

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai PET Resin Company Limited (TPRC)

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 06/04/2015, 13:06, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai PET Resin Company Limited (TPRC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 จากการร่วมทุนของ บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ บริษัท มิตซุย เคมิคอล อิงค์ และบริษัท ซีเมนต์ไทย เคมิคอล จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเพ็ทเรซินสำหรับผลิตขวดพลาสติก เช่น ขวดเครื่องดื่มพลาสติกและขวดน้ำแร่ โรงงานไทย เพ็ท เรซิน ดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผลิตเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำหน่ายไปทั่วโลก โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 120,000 เมตริกตันต่อปี วันก่อตั้งบริษัท พฤษภาคม 2545 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเพ็ทเรซินสำหรับผลิตขวดพลาสติก เช่น ขวดเครื่องดื่มพลาสติกและขวดน้ำแร่บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัดตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองบริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด Thai PET Resin Company Limited (TPRC)
ที่ตั้ง 18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ประเทศไทย
โทร : 038-685-900
โทรสาร : 038-685-900 ต่อ 309
เว็ปไซต์ www.toray.co.th/tprc

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ