บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Rohm And Haas Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Rohm And Haas Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 06/04/2015, 13:38, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Rohm And Haas Chemical (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด Rohm And Haas Chemical (Thailand) Co.,Ltd.เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ (ACRYLIC EMULSIONS) บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 5 ธันวาคม 2538 โดยจดทะเบียนลงทุน 5000 ล้านบาท บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด Rohm And Haas Chemical (Thailand) Co.,Ltd.
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-5119-22, 0-3868-3566-7
โทรสาร 0-3868-3565
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

Rohm And Haas Chemical (Thailand)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ