บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำกัด Scitech Industries Co.,Ltd.

บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำกัด Scitech Industries Co.,Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 06/04/2015, 14:04, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำกัด Scitech Industries Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ เก็บรักษาและลำเลียงเคมีภัณฑ์อันตราย บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 25 มกราคม 2511 โดยจดทะเบียนลงทุน 1,130 ล้านบาท บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด Scitech Industries Co.,Ltd.
ที่อยู่ โรงงาน 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2 ซอย จี 2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-5349-50
โทรสาร 0-3868-5070
เว็บไซต์ www.cytec.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ