บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 06/04/2015, 14:35, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในธุรกิจก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 50 ปี มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท ดังต่อไปนี้

ย้อนกลับไป เมื่อปี พ.ศ. 2505 ” ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น” เปิดปฐมฤกษ์ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยผู้ก่อตั้ง คือ คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจแปรสภาพโครงสร้างเหล็กที่ใช้เทคนิคการเชื่อมและดัด แปลงขั้นพื้นฐาน ในปีพ.ศ. 2510 ห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ได้เติบโตจนเข้าสู่รูปแบบบริษัท และได้ขยายธุรกิจสู่งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม และงานอื่นๆอีกมากมายที่บ่มเพาะประสบการณ์ แห่งความชำนาญ ทำให้ STECON มีผลงานในงานก่อสร้างมากขึ้นได้รับการยอมรับจากเจ้าของงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักลงทุนต่างๆ ทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนก้าวเข้าสู่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยในปี 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ปัจจุบัน STECON และ บริษัทในเครืออีกกว่า 10 บริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยจากผลงานอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งใน และ ต่างประเทศ STECON ยังคงมุ่งพัฒนาและก้าวต่อไปเพื่อรักษาชื่อเสียงและความเป็นผู้นำที่มีมากว่า 40 ปีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.
ที่อยู่ 61 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3860-1977, 0-3860-2902, 0-3868-5910-2
โทรสาร 0-3860-1978
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30,เสาร์ เวลา 07:30-16:30
เว็ปไซต์ www.stecon.co.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ