บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Fatty Alcohols Company Limited (TFA)

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Fatty Alcohols Company Limited (TFA)

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 07/04/2015, 10:25, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Fatty Alcohols Company Limited (TFA)

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด Thai Fatty Alcohols Company Limited (TFA) เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอลส์ ชนิดกลั่นแยก บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์เป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Fatty Alcohols Company Limited (TFA)บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ