บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง BLUESCOPE LYSAGHT (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง BLUESCOPE LYSAGHT (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 07/04/2015, 12:20, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง BLUESCOPE LYSAGHT (THAILAND) CO.,LTD.

เป็นการร่วมทุนระหว่าง BlueScope Lysaght กับบริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทชั้นนำของเมืองไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2531 มีโรงงานผลิตเหล็กเคลือบคุณภาพที่ รังสิต จ.ปทุมธานี ในปี 2539 และ ปี 2545 ได้ขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.ระยองตามลำดับ นอกจากนี้เรายังมีสำนักงานอีก 2 แห่ง ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.สงขลา

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งทำจากเหล็กเคลือบรีดลอนขึ้นรูป ภายใต้ชื่อ “ไลสาจท์” อาทิเช่น แผ่นหลังคาและผนังเหล็ก แผ่นพื้นเหล็ก แปเหล็กกล้ากำลังสูง และอุปกรณ์ประกอบครบครัน ไม่ว่าจะเป็นแผ่นหลังคาตัดโค้ง แผ่นบานเกร็ดระบายอากาศ และแผ่นใส รวมถึง โครงหลังคาเหล็ก SMARTRUSSÒ รั้วเหล็กสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ “My FenceÔ ” และ อาคารเหล็กสำเร็จรูป PEBÔ เพื่อตอบสนองความต้องการของอาคารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนที่พักอาศัยต่างๆบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์  (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยอง ) BLUESCOPE LYSAGHT (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยุ่ : 6 ซอย จี 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
Tel : 038 91 8300
Fax : 038 91-8301
website : www.bluescopesteelasia.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ