บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Siam Stabilizers & Chemical Co., Ltd.

บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Siam Stabilizers & Chemical Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 07/04/2015, 13:30, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Siam Stabilizers & Chemical Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี (PVC COMPOUND STABILIZER) บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 23 สิงหาคม 2533 โดยจดทะเบียนลงทุน 190 ล้านบาท บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัทสยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด Siam Stabilizers & Chemical Co., Ltd.
ที่ตั้ง 5, ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์, ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 21150
เบอร์โทร 038 683 450
เว็ปไซต์ www.siamstabilizers.comบริษัทสยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ