บริษัท วนชัยเคมีคอลอินดัสทรี่ส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Vanachai Chemical Industries Co.,Ltd.

บริษัท วนชัยเคมีคอลอินดัสทรี่ส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Vanachai Chemical Industries Co.,Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 07/04/2015, 14:40, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท วนชัยเคมีคอลอินดัสทรี่ส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Vanachai Chemical Industries Co.,Ltd. เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองเริ่มดำเนินการผลิตเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีผลิตภัณฑ์ กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ กาวเมลามีนยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซิ่น ผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนบริษัทในเครือฯ เพื่อผลิตไม้ปาร์ติเกิล แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางและไม้อัดชั้น

ภาพรวมกระบวนการผลิตของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เริ่มจากกระบวนการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัท Perstorp ประเทศสวีเดน ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ได้จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์(UF)เมลามีนยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์(MUF)และผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์/เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์(UF/MF) เพื่อนำไปผลิตกระดาษชุบเคลือบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท วนชัยเคมีคอลอินดัสทรี่ส์ จำกัด Vanachai Chemical Industries Co.,Ltd.
ที่อยู่ 10 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอยจี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3563, 0-3868-5071-2, 0-3868-4324-6
โทรสาร 0-3868-3562
เว็ปไซต์ www.vanachaichemical.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ