บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง MIG PRODUCTION COMPANY LIMITED

บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง MIG PRODUCTION COMPANY LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 07/04/2015, 22:21, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง MIG PRODUCTION COMPANY LIMITED เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 14 กรกฎาคม 2547 โดยจดทะเบียนลงทุน 2,150 ล้านบาท บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด MIG PRODUCTION COMPANY LIMITED
ที่อยู่ 20/1 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (มาบตาพุด) G-2 ถนนประกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง ระยอง 21150 ประเทศไทย
โทร 038-683-530-2
แฟกซ์ 038-683-433บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ