บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TOC Glycol Co., Ltd.

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TOC Glycol Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 08/04/2015, 0:47, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TOC Glycol Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลีนไกลคอล (EG) และ เอทิลีนออกไซด์ (EO) ผลิตภัณฑ์หลักคือ MEG ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการผลิตขวดน้ำใส หรือ ขวดเพ็ท (PET) โดยใช้เอทิลีนเป็นวัตถุดิบ ถือเป็นโรงงานผลิตสารเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล แห่งแรกในประเทศไทย บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง 27 พฤศจิกายน 2546 โดยจดทะเบียนลงทุน 5,395 ล้านบาท บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด TOC Glycol Co., Ltd.
ที่อยู่ 9 ซอยจี-12, ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์, ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทร 038 922 000

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ