บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bio Creation Company Limited

บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bio Creation Company Limited

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 08/04/2015, 1:54, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bio Creation Company Limited เป็นบริษัทในเครือของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2011 โดยตั้งปณิธานที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านส่วนผสมเพื่อสุขภาพและสารอาหาร ในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทยัง support ลูกค้าด้วยบริการด้าน Technical and Application services เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบที่ สำคัญ และสารเติมแต่งสาหรับอุตสาหกรรมอาหารตลอดจนให้คำปรึกษา ด้านการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน 17025 โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น Culinary zone, Bakery zone, Sweet zone, Chemical Care zone, Sensory room ที่ได้รับ การออกแบบตามมาตรฐาน และห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและกายภาพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน อาทิเช่น Texture analyzer, Spectophotometer, GC, HPLC, SEM เป็นต้น และนี่คือความภูมิใจล่าสุดของบริษัท ไบโอ ครีเอชั่น ที่ได้รับการรับรองระบบการ จัดการแบบบูรณาการ จาก สรอ. ซึ่งครอบคลุมตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS และ มอก. 18001) อาจกล่าวได้ว่าเราเป็นบริษัท trading แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานครบทุกด้าน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในระดับ สากล รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

????????????

และบริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาบริษัทไบโอครีเอชั่นจำกัด ได้รับเกียรติจากคุณสหัส รัตนะโสภณชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบทาโกรจำกัด (มหาชน) และ ทีมงานเยี่ยมเข้าชมงานพัฒนาและประยุกต์สูตรที่ AQA (Application & Quality Assurance Center) เป็นครั้งที่ 2 เพื่อประชุมหาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมสำหรับอาหารสุขภาพการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในอนาคตรวมถึงการพัฒนาสูตรน้ำยาทำความสะอาดของโรงงานหลักสูตรเรื่องความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานและโรงงานในเครือเบทาโกทั่วประเทศทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงจาก ดร. สถาพร ศรีชูวงศ์ และทีมงานจากหน่วยงานนวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) และคุณปิยศักดิ์ ศานติเกษม จาก บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ไวรอนเเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ให้เกียรติร่วมประชุมหารือสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจในบริการ แบบครบวงจรวันสต็อปเซอร์วิสรวมกัน

สถานที่ติดต่อบริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด Bio Creation Company Limited
ที่ตั้ง บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เบอร์โทร 038-687300

ที่มา : Bio Creation News

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ