บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PTT Phenol Co., Ltd.

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PTT Phenol Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 08/04/2015, 13:22, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PTT Phenol Co., Ltd.

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ดำเนินธุรกิจสายปิโตรเคมี ผลิตสารฟีนอลและอะซีโทน รวมทั้งสารบิสฟีนอล เอ ซึ่งล้วนเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกวิศวกรรมคุณภาพสูงอันหลากหลายด้วย

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจสายปิโตรเคมี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40, 30 และ 30 ตามลำดับ โรงงานมีพื้นที่ 134 ไร่ ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และยังถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตสารฟีนอลและอะซีโทนด้วย ทั้งนี้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 5,400 ล้านบาท ปัจจุบันเรียกชำระแล้ว 3,202 ล้านบาท ดำเนินการผลิตสารฟีนอล (Phenol) และอะซีโทน (Acetone) 200,000 และ 123,000 ตันต่อปีตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A) ด้วยกำลังการผลิต 150,000 ตันต่อปีบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 จากการร่วมทุนของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTChem และบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ATC ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 / 40 และ 20 ตามลำดับ ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยถือเป็นโรงงานผลิตสารฟีนอลและอะซีโทนแห่งแรกในประเทศไทยด้วย ต่อมาเมือบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ATC ได้ควบรวมกับบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) หรือ RRC ในปี 2550 จึงเกิดเป็นบริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTTAR สัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด จึงเปลี่ยนเป็นบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 40 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTChem ร้อยละ 30 และบริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTTAR ร้อยละ 30
ในปี 2554 ได้เกิดการควบรวมอีกครั้งระหว่างบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTChem กับบริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTTAR เกิดเป็นบริษัทใหม่ คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ส่งผลต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด คือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 60 และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้เข้ามาถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด และเปลี่ยนแปลงจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นบริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ณ ปัจจุบัน (ปี 2558) โรงงานของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ประกอบด้วย “โรงงานฟีนอล” ผลิตสารฟีนอลและอะซีโทน ด้วยกำลังการผลิตปีละ 250,000 ตันและ 154,000 ตันต่อปีตามลำดับ ส่วน “โรงงานบิสฟีนอล เอ” หรือ “บีพีเอ” (Bisphenol A – BPA) นั้น มีกำลังการผลิต 150,000 ตันต่อปี และถือเป็นหน่วยผลิต เดี่ยวหรือ Single Train ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการ ก่อตั้งโรงงานบิสฟีนอล เอ คือ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้สูงยิ่งขึ้น เนื่องด้วยการนำสารฟีนอลและอะซีโทนมาทำปฏิกิริยากันจะได้เป็นวัตถุดิบหลัก สำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่สำคัญอันได้แก่ สาร Bisphenol A และเม็ดพลาสติก Polycarbonate หรือ PC ซึ่งจัดเป็นพลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณค่าสูง ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นซีดี-ดีวีดี และอื่นๆอีกมากมาย

สถานที่ติดต่อบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด PTT Phenol Co., Ltd.
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก เลขที่ 9 ซอยจี-9 (มาบตาพุด) ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3864 3972
โทรสาร : 0 3864 3975
E-mail : pranee.k@pttphenol.com
เว็ปไซต์ : www.pttphenol.com
เฟสบุ๊ค : We Love PTT Phenol

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ